Pro dlužníky

Insolvenční správce doporučuje dlužníkům, aby jej telefonicky kontaktovali neprodleně poté, co obdrží usnesení o úpadku, kterým je jím ustanoven insolvenční správce. Následně dojde k dohodě o dalším postupu v insolvenčním řízení.