Pro dlužníky

Insolvenční správce doporučuje dlužníkům, aby jej telefonicky kontaktovali neprodleně po rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku. Následně dojde k dohodě o dalším postupu v insolvenčním řízení.