Informace pro klienty

Výše odměny advokáta je stanovena dohodou s klientem. Odměna může být stanovena jako hodinová, paušální nebo podílová. Není-li odměna advokáta určena smlouvou, řídí se příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. Účtované částky se zvyšují o daň z přidané hodnoty.

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora; její internetové stránky mají adresu www.cak.cz.